Home > Bedrijven > Bedrijfsafval > STORL verpakkingen

STORL verpakkingen

 

De milieustraat van de RAD is aangewezen als inzamelpunt voor STORL verpakkingen afkomstig van argrarische bedrijven.

 

Procedure

De milieustraat accepteert alleen lege verpakkingen voorzien van STORL logo ''Klein Gevaarlijk Afval''.

Voor het inleveren moet u bij het bedrijfsbureau een formulier invullen voor de STORL registratie. Neem hiervoor uw bedrijfsregistratienummer mee.

Na inleveren zorgt de RAD voor een verantwoorde afvoer en verwerking.

 

Eventuele andere verpakkingen afkomstig van bedrijven worden NIET geaccepteerd.

De RAD neemt wel restanten in van bestrijdingsmiddelen, voorzien van een STORL logo.

Keuzeboom:

Meer informatie over STORL verpakkingen en de regelgeving hierbij, vindt u op de site van STORL (www.storl.nl)