Home > Inwoners > Aanbiedregels

Aanbiedregels

 

Voor het aanbieden van uw huisvuilcontainers (grijze, groene, papier) en PMD-zakken gelden regels, die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening.

 

Huisvuilcontainers (grijs, groen en papier)

 • Op de dag van lediging dient de container uiterlijk ’s morgens om 8.00 uur op de aanbiedplaats te staan. De inzameltijden kunnen namelijk altijd veranderen.
 • U mag de container de avond voor de dag van lediging vanaf 20.00 uur op de aanbiedplaats neerzetten. Op de inzameldag zelf moet de container om uiterlijk 20.00 uur zijn weggehaald.
 • De container moet met de voorzijde naar de straat / weg zijn aangeboden, zodat deze geleegd kan worden. Containers die met de handvatten naar de straat staan kunnen niet opgepakt en geleegd worden.
 • Er mag maximaal 50 kilo afval in de container, te zware containers blijven ongeleegd achter.
 • Het gebruik van binnenzakken raden wij af. Het bemoeilijkt de lediging van de container. Wilt u toch een binnenzak gebruiken, dan is dat geheel voor eigen risico.
 • De container dient met gesloten deksel aangeboden te worden.
 • Stamp het afval niet aan in de afvalcontainer. Het afval kan dan klem komen te zitten.
 • Zet naast de container geen ander afval, dit nemen we niet mee.
 • Verklein groot afval zodanig dat het niet klem komt te zitten in de container.
 • Gebruik uitsluitend de container met uw eigen adressticker.

Verzamelcontainers

 • Verzamelcontainers voor rest- en GFT-afval zijn uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners.
 • Werp uw afval in gesloten zakken in de containers (geen plastic zakken in de GFT-container).
 • Zorg dat de afvalzakken niet te groot zijn, anders passen ze niet in de trommel van de ondergrondse container.
 • Er mag geen afval of ander materiaal tegen of naast de inwerpzuil worden geplaatst. Dit leidt tot vervuiling van uw leefomgeving.

PMD-zakken

 • PMD-afval wordt in de Hoeksche Waard apart ingezameld via speciale PMD-zakken.
 • De PMD-zakken mogen uitsluitend worden gebruikt om uw verpakkingsafval van plasic, metaal en drinkpakken in te werpen.
 • Het is niet toegestaan om GFT-, restafval of gebruiksvoorwerpen van hard plastic en ijzerwaren in de zak aan te bieden.
 • Tijdens inzameling geweigerde PMD-zakken zijn voorzien van een rood label. Op dit label staat vermeld dat de aanbieder de zak mee terug naar huis moet nemen en het verkeerde afval eruit moet halen.
 • Het PMD-afval wordt elke week in uw wijk opgehaald.
 • Op de inzameldag, dienen de zakken vóór 8.00 uur te zijn aangeboden.
 • U mag de PMD-zak de avond voor de juiste inzameldag vanaf 20.00 uur aanbieden. Indien de PMD-zak tijdens de inzameling is geweigerd dan dient deze uiterlijk 20.00 uur te zijn weggehaald. 
 • Hangen er Kroonringen in uw omgeving? Dan is dat de aangewezen aanbiedplaats voor uw PMD-afval. 
 • Tips:
  • Indien er geen Kroonringen in uw omgeving aanwezig zijn, mag u gebruik blijven maken van de aanbiedplaats waar u ook de containers aanbiedt.
  • Als de Kroonring volhangt, adviseren wij u de zak onder de Kroonring te leggen. 
  • Bindt de PMD-zakken niet vast aan bijvoorbeeld containers of hekwerken. Om wegwaaien te voorkomen mogen de zakken wel aan elkaar worden geknoopt.
  • Voorkom vervuiling van uw leefomgeving door de PMD-zakken goed dicht te binden.