Home > Inwoners > Afvalwijzer > Dakafval

Dakafval

 

Wat is het?

Onder dakafval wordt verstaan teerhoudend dakleer en bitumen dakbedekking 
 

Waar kan het heen?

Het dakafval kan gescheiden worden ingeleverd op de milieustraat. Voor eventueel aanwezig dakgrind staat een aparte container op de milieustraat.
 

Wat gebeurt ermee?

Bitumen worden gerecycled en als grondstof gebruikt voor nieuwe dakbedekkingsmaterialen. Teer wordt onder speciale condities verbrand waarbij het residu in de wegenbouw gebruikt wordt.