Home > Inwoners > Afvalwijzer > Grofvuil

Grofvuil

 

Wat is het?

Grofvuil ook wel grof huishoudelijk afval genoemd, is afval dat niet in de grijze afvalcontainer past, gerecycled kan worden of te zwaar is voor de container . Hierbij valt te denken aan o.a. kasten, meubelen, bedden en matrassen, etc.
 

Wat valt niet onder grofvuil?

Huishoudelijk restafval, bromfietsen (fietsen zijn wel grofvuil(ijzer), alleen bromfietsen niet), accu's, glas, chemisch afval, verf, puin en papier vallen niet onder grof huisvuil en wordt niet opgehaald door de RAD.

 

Waar kan het heen?

U kunt uw grofvuil naar de milieustraat brengen. Als u hiervoor geen mogelijkheden hebt kunt u het tegen een vergoeding door de RAD op laten halen.
 

Wat gebeurt ermee?

Grofvuil wordt op de milieustraat zoveel mogelijk gescheiden. Goederen waarvan u denkt dat deze nog geschikt zijn voor hergebruik, kunt u eventueel ook bij een kringloopwinkel aanbieden.