Home > Inwoners > Afvalwijzer > Grond / zand

Grond / zand

 

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij u als particulier grond of zand van uw woonadres wilt afvoeren.

Zo komt er bijvoorbeeld grond / zand vrij als u een vijver aanlegt of een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen.

 

Mag u grond zomaar bij de milieustraat van de RAD brengen?

Grond kan vervuilingen bevatten waardoor deze niet (direct) geschikt is voor hergebruik. Deze verontreiniging is helaas niet altijd te zien of te ruiken.

 

Vervuilde grond en zand zal, afhankelijk van de mate van vervuiling, thermisch gereinigd of, in het geval van zware metalen, gestort moeten worden op speciaal daarvoor bestemde stortlocaties.

De kosten van verwerking van vervuilde grond kunnen daardoor behoorlijk oplopen. Daarom eisen veel verwerkers van grond een zogenaamde “Schoongrondverklaring” bij een aanlevering van grond.

 

Grond, zand en graszoden kan niet bij de mileustraat worden ingeleverd.

 

Wat te doen met grond?

 

Indien u de grond/zand zelf wenst af te voeren dan kunt u dit tegen contante betaling brengen bij :

Combinatie Uilenvlietsehaven B.V.

Uilenvlietsehaven 1

2995 DB  Heerjansdam

Telefoon 078 – 677 70 20

Open op maandag t/m vrijdag van 7.00 – 17.00 uur
Tijdens vakantieperiodes kunnen de openingstijden afwijken

 

Indien u de grond wenst af te voeren met behulp van een container op uw woonadres:

U kunt dan contact opnemen met Netwerk te Dordrecht.

Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 078-622 22 47.

Vraag naar de mogelijkheden en kosten.