Home > Inwoners > Afvalwijzer > Grond / zand

Grond / zand

 

Er zijn verschillende situaties te bedenken waarbij u als particulier grond of zand van uw woonadres wilt afvoeren.

Zo komt er bijvoorbeeld grond / zand vrij als u een vijver aanlegt, een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen of als het tuincentrum u aanraadt om de grond of zand in uw tuin te vervangen. 

 

Niet toegestaan!

De RAD HW B.V. is niet bevoegd om grond / zand af te voeren.

Grond kan vervuilingen bevatten waardoor deze niet (direct) geschikt is voor hergebruik. Deze verontreiniging is helaas niet altijd te zien of te ruiken.

De volgende grondsoorten vallen onder deze noemer:

  • Zand
  • Graszoden
  • Grond
  • Asfalt

 

Vervuilde grond en zand zal, afhankelijk van de mate van vervuiling, thermisch gereinigd of, in het geval van zware metalen, gestort moeten worden op speciaal daarvoor bestemde stortlocaties.

De kosten van verwerking van vervuilde grond kunnen daardoor behoorlijk oplopen. Daarom eisen veel verwerkers van grond een zogenaamde “Schoongrondverklaring” bij een aanlevering van grond.

 

Gezien de risico’s die gemoeid zijn met de inname en verwerking van grond heeft de RAD besloten geen grond en zand in te nemen op de Milieustraat.  

 

Wat te doen met grond?

Indien u de grond/zand zelf wenst af te voeren dan kunt u dit tegen betaling brengen bij :

 

Combinatie Uilenvlietsehaven B.V.

Uilenvlietsehaven 1

2995 DB  Heerjansdam

Telefoon 078 – 677 70 20

Open op maandag t/m vrijdag van 7.00 – 17.00 uur

 

Indien u de grond wenst af te voeren met behulp van een container op uw woonadres:

 

U kunt dan contact opnemen met een afval inzamelaar, waarbij u tijdelijk een container op maat kunt huren.

Nadat de container gevuld is zullen zij deze afvoeren en de grond laten verwerken. U ontvangt achteraf een factuur voor de totale kosten.