Home > Inwoners > Afvalwijzer > IJzer (metalen)

IJzer (metalen)

 

Wat is het?

IJzer is een materiaal dat veel gebruikt wordt in machines, vervoermiddelen en constructies.

 

Waar kan het heen?

Oud ijzer waar geen plastic of puin bij zit mag worden ingeleverd bij de milieustraat. 

 

Wat gebeurt ermee?

Het ijzer wordt gesorteerd op metaalsoort en kan worden hergebruikt. Er wordt soms nog onderscheid gemaakt in de verschillende kwaliteiten.