Mest

 

Wat is mest?

Mest is de verzamelnaam voor verteerde dierlijke uitwerpselen van bijvoorbeeld koeien, paarden, schapen, geiten, etc. 

 

Geen mest in huishoudelijke containers

Het is niet toegestaan mest van grotere diersoorten via de huishoudelijke containers voor GFT of Restafval aan te bieden. Het aanbieden van mest in de GFT verstoort het composteringsproces. Daarnaast valt het aanbieden van meststoffen (al of niet vermeng met strooisel) onder de Meststoffenwet.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over mest neem dan gerust contact met ons op: 0186-572586