Home > Inwoners > Afvalwijzer > Snoeiafval

Snoeiafval

 

Wat is het?

Snoeiafval, ook wel grof tuinafval genoemd, is afval dat niet in de GFT-container. Hierbij valt te denken aan takken, struiken en boomstronken.
 

Waar kan het heen?

Snoeiafval kunt u op de milieustraat aanbieden.
 

Wat gebeurt ermee?

Grof tuinafval wordt versnipperd en kan hergebruikt worden als compost, als bodemverbeteraar voor landbouwgrond, als afdeklaag op paden in tuinen, parken en wandelgebieden of het wordt omgezet tot biomassa voor energieopwekking en biobrandstof.