Home > Inwoners > Containers > Afvalscheiding

Afvalscheiding

 

De RAD HW B.V. heeft haar voorzieningen en service er op afgestemd om bewoners in de gelegenheid te stellen om afval optimaal te scheiden.

 

  • Glas en textiel kunt u brengen naar speciaal daarvoor bestemde containers bij u in de buurt.
  • Uw GFT- afval wordt één keer per twee weken huis-aan-huis ingezameld.
  • Uw PMD-afval wordt elke week huis-aan-huis ingezameld. De inzameldata staan vermeld op de afvalkalender.
  • Oud papier wordt in de meeste gevallen apart opgehaald door verenigingen of door de RAD. Daarnaast zijn er verenigingen en instellingen die een wijkcontainer voor oud papier hebben, waar u uw oud papier naartoe kunt brengen.

 

Meer informatie over hoe u uw afval kunt scheiden en waar u het in kunt leveren, vindt u op Afvalwijzer.

 

Afvalscheiding bij ondergrondse containers

Ook wanneer u gebruik maakt van een ondergrondse container is afval scheiden goed mogelijk door gebruik te maken van bovenstaande tips! 

 

Voor gebruikers van een verzamelcontainer is het ook mogelijk om GFT-afval te blijven scheiden. Daarvoor worden de GFT-cocons voorzien van een slot en zijn deze uitsluitend bedoeld voor de aangewezen bewoners. 


Wordt er bij u in de buurt geen oud papier ingezameld door een vereniging, dan kunt u bij de RAD een papier container aanvragen.
 

Mocht u nog een vraag hebben, stel deze via gsl@radhw.nl