Home > Inwoners > Containers > Verzamelcontainers

Verzamelcontainers

 

Gebruikers van een verzamelcontainer voor restafval betalen per inworp. De verzamelcontainer kan alleen worden geopend door middel van een afvalpas. 

Deze pas registreert het aantal inworpen in de trommel.

 

Inworptrommel ondergrondse container

Houdt u er rekening mee dat de inworptrommel van een ondergrondse container geschikt is voor een huisvuilzak van 60 liter (KOMO-zak).

Het deponeren van te volle zakken in de container kan verklemming veroorzaken, waardoor de container niet meer werkt.


Vulgraad

De ondergrondse container is voorzien van een software waarmee de RAD op afstand kan zien of de maximale vulgraad is bereikt, waarna lediging volgt.

  • Wanneer afval naast de container is neergezet, wil dat niet automatisch zeggen dat de container vol is. Probeer altijd of de container opent en uw afval erin past. Als de klep van de trommel niet dicht gaat omdat de container vol zit betaalt u niet.
  • Kunt u uw afval niet kwijt, omdat de container een storing aangeeft? Neem uw afval mee naar huis en laat deze niet achter bij de container. Ervaring leert dat snel meer afval naast de container wordt neergezet en daardoor raakt uw leefomgeving vervuild. Neem contact met ons op en wij komen langs om de storing te verhelpen.