Home > Inwoners > Goed Scheiden Loont

Goed Scheiden Loont

 

Per 1 januari 2016 is Goed Scheiden Loont ingevoerd in de Hoeksche Waard.

 

Goed Scheiden Loont is een tariefsysteem, waarbij u betaalt voor elke keer dat u restafval aanbiedt.

De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen, te weten een basistarief en een variabel tarief. 

 

Afvalstoffenheffing

Het basistarief is voor zowel de eenpersoonshuishoudens als de meerpersoonshuishoudens gelijk en wordt aan het begin van het jaar bij u in rekening gebracht. 

Het variabele tarief dat aan u wordt doorbelast is afhankelijk van het aantal keer dat u restafval aanbiedt. De afrekening van het variabele tarief ontvangt u aan het begin van het daaropvolgende jaar.

 

Overige afvalsoorten

Voor het aanbieden van de GFT-container, PMD-zakken en uw oud papier wordt geen tarief in rekening gebracht.