Nieuwsoverzicht
Goed scheiden loont

Op deze pagina vindt u het actuele nieuws over goed scheiden loont.

Home > Inwoners > Goed Scheiden Loont > Laatste nieuws > Goed Scheiden Loont

Goed Scheiden Loont

13 mar 2015
Goed scheiden loont rgb

De RAD gaat per 2016 een nieuwe manier van afval inzamelen in te voeren, waarbij huishoudens die goed afval scheiden worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing. 

 

 

 

 

Verwacht wordt dat er jaarlijks zo'n 5,5 miljoen kilo extra aan waardevolle grondstoffen uit het afval gehaald kan worden. Dit is goed voor een CO2 besparing van 6,8 miljoen kilo. Het nieuwe beleid moet worden ingevoerd om in de Hoeksche Waard te kunnen voldoen aan de landelijke norm om meer grondstoffen uit ons afval te halen. Ook verwacht de RAD sterk stijgende kosten voor het verbranden van restafval. Doelstelling is om in 2021 de hoeveelheid restafval terug te brengen van 230 kg naar 150 kilo. 

 
Wat gaat er veranderen?

Nu betalen alle inwoners nog een gelijk tarief, ongeacht de inspanning die men verricht voor een beter milieu. In 2016 zullen huishoudens een vast basisbedrag betalen voor de afvalinzameling. Daarbovenop betalen inwoners naar gelang van de grootte van de grijze restafvalcontainer èn het aantal keer dat deze langs de weg gezet wordt. Alleen de grijze containers die aangeboden worden zullen worden geregistreerd. Grijze containers die niet worden aangeboden worden niet geregistreerd. Dit betekent dat huishoudens die op de dag van inzameling geen volle grijze container hebben, er voor kunnen kiezen deze een keer niet aan de weg te zetten en zo kosten te besparen. De andere manier om kosten te besparen is om te kiezen voor een kleine grijze restafvalcontainer, in plaats van de normale 240 liter container. Het aanbieden van de groene gft-container en de papiercontainer zal gratis blijven.

Voor inwoners die nu hun afval naar ondergrondse containers brengen, geldt dat zij gaan betalen per keer dat ze afval in de container doen. De bedoeling is om in de loop van 2015 de huidige bovengrondse verzamelcontainers voor restafval te vervangen door ondergrondse containers. .

Vergelijkbare inzamelsystemen blijken elders niet of nauwelijks te leiden tot ‘afvaltoerisme’ of meer afvaldumping. Om dit in de Hoeksche Waard toch zoveel mogelijk te voorkomen zal de RAD zorgen voor meer toezicht en handhaving.

 
Uitkomsten sorteeranalyses

Dat deze verandering kansrijk is blijkt uit de uitkomsten van de sorteeranalyse. In mei heeft de RAD een uitgebreide sorteeranalyse van het restafval uitgevoerd. De conclusie is dat inwoners van de Hoeksche Waard nu nog veel grondstoffen weggooien. Het restafval bevat nog 60% te recyclen materiaal.

Per inwoner wordt nu nog:

66 kilo GFT,

31 kilo oud-papier en karton,

10 kilo glas,

29 kilo verpakkingsplastic en

12 kilo textiel

verbrand.  Dit zijn 148 kilo waardevolle grondstoffen per inwoner! Reden genoeg om bewoners die goed hun afval scheiden te belonen.
 

Besluitvorming 2014

Na de zomervakantie zullen de gemeenteraden worden geïnformeerd over  het voorgenomen besluit. In december zal het bestuur van de RAD vervolgens een definitief besluit nemen over de invoering van het Goed Scheiden Loont systeem.

Terug naar overzicht