Home > Inwoners > Goed Scheiden Loont > Veelgestelde vragen

Ik heb een vraag over....

 

Heeft u vragen over Goed Scheiden Loont? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen.

Onze Klantenservice krijgt regelmatig dezelfde vragen. Om u snel van dienst te zijn, hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de Klantenservice via info@radhw.nl

 

 

Kan ik naast een 140 liter restafvalcontainer ook een kleinere container voor GFT en papier krijgen?

Nee, dit is niet mogelijk! Voor GFT-afval en oud papier/karton is en blijft de 240 liter container de standaard containertype.

Leidt Goed Scheiden Loont tot meer afvaldumpingen?

Vergelijkbare systemen bij andere gemeenten blijken niet of nauwelijks te leiden tot meer afvaldumpingen. Ook in de Hoeksche Waard is geen toename waargenomen in het aantal dumpingen. Om dumpingen zoveel mogelijk te voorkomen, zorgt de RAD voor meer controle en handhaving op dit gebied.

Wat voor gevolgen heeft dit nieuwe tarievensysteem voor mij?

Besparen op de afvalkosten is mogelijk. Dat kunt u bereiken door uw afval goed te scheiden. Hoe minder keer u restafval aanbiedt, hoe lager uw variabel tarief is. 

Indien u niet aan afvalscheiding doet, bent u zeer waarschijnlijk duurder uit in 2016.

Wat als mijn buurman zijn afval in mijn container doet?

Wanneer u denkt dat dit het geval is, kunt u hiervan een melding maken bij onze reinigingspolitie. Gebeurt dit als uw container aan de straat staat, betaalt u echter niets extra. U betaalt namelijk per keer dat u uw container aanbiedt, niet voor het gewicht ervan.

Hoe voorkom ik stankoverlast van mijn restafvalcontainer als ik hem minder vaak aanbiedt?

Stankoverlast wordt in veel gevallen veroorzaakt door keukenafval. Dit afval kan eenvoudig via de GFT-container worden aangeboden. Het aanbieden van de GFT-container blijft gratis. Maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan kunt u het afval het beste in een gesloten zak in de container te werpen.

Hoe gaat de RAD ermee om als ik vanwege een handicap of ziekte extra medisch afval heb?

Indien u te maken heeft met extra medisch afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap, geldt er een reductieregeling. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar medisch afval.

Wat als mijn container/afvalpas gesloten is en door iemand anders op mijn kosten wordt gebruikt?

Neem contact met ons op wanneer u uw restafvalcontainer of afvalpas kwijt bent. De afvalpas of chip in de restafvalcontainer wordt dan geblokkeerd, zodat niemand anders er onbevoegd en op uw kosten gebruik van kan maken. 

Wat kan de reden zijn dat mijn container niet is geleegd? Moet ik dan wel betalen?

Als u uw restafvalcontainer heeft aangeboden om te laten ledigen en de container zit na de inzameling nog vol, dan kan dat enkele redenen hebben:

  • Uw container is te zwaar aangeboden (de container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 65 kilo)
  • Het niet geledigd zijn van uw container kan duiden op een chipfout of uw chip zit niet meer in de container
  • Uw container is geweigerd tijdens een lediging, veelal heeft dit te maken met verkeerd afval dat in de container wordt aangeboden.

Wanneer de container is geweigerd of te zwaar is hangt de chauffeur een rode kaart aan uw container.

Niet ledigen van de container is niet betalen!

Mijn restafvalcontainer is niet helemaal geleegd. Moet ik dan wel betalen?

U betaalt inderdaad per aanbieding, dus ook als uw restafvalcontainer niet volledig geleegd is wordt het op uw container van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht. Als de container niet is geleegd, komt dat meestal doordat:

  • Het afval is aangestampt of zit vastgevroren
  • Er grote stukken afval in de restafvalcontainer zit die een verklemming veroorzaken

Wat doe ik als ik een reinigingsdienst heb en mijn container niet standaard om de week aanbied?

Als u gebruik maakt van een reinigingsdienst voor uw containers, dient u zelf contact op te nemen met uw reinigingsdienst en na te vragen wat zij voor mogelijkheden bieden met betrekking tot de aanpassing van de frequentie.

Hoe vaak wordt de ondergrondse restafvalcontainer gereinigd?

Reiniging van de ondergrondse restafvalcontainer gebeurt 1 keer per jaar. Ervaring leert dat dit voldoende is voor deze containers, aangezien al het aangeboden afval in gesloten zakken in de trommel wordt gedeponeerd.