Home > Inwoners > Goed Scheiden Loont > Waarom een nieuw afvalsysteem?

Waarom een nieuw afvalsysteem?

 

De landelijke overheid wil dat burgers minimaal 65% van hun huishoudelijk afval scheiden en heeft de richtlijn vastgesteld dat de gemiddelde Nederlander in 2020 nog maar 100 kilo aan huishoudelijk restafval per inwoner per jaar mag produceren. Daarnaast is er door de overheid een extra belasting op het verbranden van restafval ingevoerd. Deze extra belasting zorgt voor een flinke kostenstijging van het verbranden van restafval. 

 

Door de invoer van dit nieuwe systeem kan tevens een forse vermindering van het verbranden van grondstoffen en de uitstoot van CO2 worden bereikt.

 

Door afval beter te scheiden kunnen we ook het afvalbeheer betaalbaar houden, er hoeft namelijk minder restafval tegen hoge kosten verbrand te worden. 

Mocht u nog een vraag hebben, stel deze via info@radhw.nl