Home > Inwoners > Handhaving

Handhaving

 

Het doel van de handhaving is een schone en veilige openbare ruimte. De handhavers zijn o.a. verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de afvalstoffenverordening in de Hoeksche Waard.

 

Handhaving heeft onze aandacht!
 

Er wordt streng gecontroleerd op het correct aanbieden van de containers (open deksel, verkeerd afval in de container e.d.), bijplaatsingen en afvaldumping. De handhavers zijn bevoegd om een waarschuwing of een proces-verbaal uit te schrijven.