Home > Inwoners > Medisch Afval

Medisch Afval

 

Het tariefsysteem gaat uit van een tarief per aanbieding van het huishoudelijk restafval.

 

Om te voorkomen dat mensen die te maken hebben met extra afval als gevolg van een chronische ziekte of handicap een hogere aanslag afvalstoffenheffing ontvangen, heeft de RAD een reductieregeling vastgesteld.

 

Uitgebreide informatie over deze reductieregeling kunt u hier nalezen.

 

De volledige Beleidsregel reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval, leest u hier: over-rad/publicaties

 

Mocht u nog een vraag hebben, stel deze via gsl@radhw.nl