Home > Inwoners > Ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding

Op een aantal plekken in de Hoeksche Waard kunnen ratten actief zijn. Voornamelijk aan de waterkant van plassen en sloten. Dit hoeft niet altijd erg te zijn, zolang het maar om kleine getallen gaat.

 

Oorzaken

Veel ratten overleven door eetbaar zwerfafval en voedsel van andere dieren.

 

Samenwerking diverse partijen

Er zijn diverse partijen die samenwerken om het aantal ratten op een aanvaardbaar niveau te houden:

 

Waterschap: verantwoordelijk voor de muskusrat, telefoon 0900-2005005
Gemeente: verantwoordelijk voor rattenplagen in het openbaar gebied, via het meldpunt rattenoverlast Hoeksche Waard

 

De RAD vormt het meldpunt voor rattenoverlast in de Hoeksche Waard. Bij klachten op openbaar terrein rapporteert de RAD uw klacht  aan de gemeente die, afhankelijk van de geconstateerde situatie, eventuele opdracht geeft tot bestrijding.

 

Heeft u ratten op uw eigen terrein dan bent uzelf verantwoordelijk voor de bestrijding en zal indien u dit wenst een professionele bestrijder worden ingeschakeld. Let wel! De bestrijdingskosten komen voor uw rekening.

 

Tips om rattenoverlast te voorkomen:

  • Voorkom dat ratten voedsel en onderdak vinden;
  • Voorkom onhygiënische omstandigheden;
  • Naden, kieren en scheuren dichtmaken;
  • Voer geen eenden, eenden voeren is ook ratten voeren;
  • Zorg dat voerbakken van kippen, honden, duiven etc. 's avonds leeg zijn;
  • Strooi bij het bijvoeren van (zang)vogels in de winter geen graan op de grond maar hang voer op met een vetbol of iets dergelijks;
  • Voer niet te veel;
  • Zorg dat u voer en etenswaren in een afgesloten verpakking (een ton met deksel, oude melkbus, koekblikken) bewaart;
  • Zorg dat afval in een afgesloten bak of container wordt opgeslagen.

 

Overlast

Heeft u last van ratten? Neem contact met ons op via 0186-57 75 25