Home > Inwoners > Oud Papier

Oud Papier

Inzameling

De papiercontainers bij particulieren worden 1 keer per 4 weken leeggemaakt op vaste weekdagen. De dagen waarop de containers worden geleegd staan vermeld op uw afvalkalender.

 

Woont u ook in een van de wijken/woonplaatsen waar papiercontainers zijn aangeboden aan de bewoners maar heeft u nog geen aparte papiercontainer, dan kunt deze aanvragen via onderstaand formulier.