Home > Inwoners > Restafvalteller > Veelgestelde vragen restafvalteller

Wat is Goed Scheiden Loont?

Goed Scheiden Loont is een tarievensysteem waarbij u betaalt per keer dat u restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat daardoor uit twee delen, te weten een basistarief en een variabel tarief. Het basistarief is een vast bedrag per jaar dat aan u wordt doorberekend. Het variabele tarief wordt aan u doorberekend per keer dat u restafval aanbiedt. Door middel van uw container of afvalpas voor de verzamelcontainer, wordt u aanbieding geregistreerd bij de RAD en dit ziet u terug in de restafvalteller.

Wat is restafval?

Restafval is al het brandbare afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval. Restafval kan namelijk niet kan worden hergebruikt of gerecycled en wordt daarom naar de verbrandingsovens gebracht.

Wat zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing?

Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing 2016 verwijzen wij u graag naar het overzicht Tarieven 2016. Naast de tarieven voor het aanbieden van uw restafval, vindt u hier ook de tarieven voor het omwisselen van containerformaat en de kosten voor een extra container.

Ben ik met betalen per keer voor restafval duurder uit dan voorheen?

Dat hangt af van hoe vaak u uw restafval aanbiedt. Als u afval goed scheidt en daardoor weinig restafval aanbiedt bent u goedkoper uit dan wanneer u vaker restafval aanbiedt. Gemiddeld genomen is het systeem voordeliger dan het oude systeem met een vast tarief, omdat mensen beter hun afval gaan scheiden.

Hoe weet de RAD hoe vaak ik mijn restafval aanbied?

Ons systeem registreert iedere keer dat u restafval aanbiedt. Zowel de grijze container als de gele afvalpas zijn voorzien van een ingebouwde chip. Elke keer als de container wordt opgepakt en geleegd door de vrachtwagen of de afvalpas wordt gebruikt bij een ondergrondse container, vindt er een registratie plaats.

Wat is een DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Uw DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die u allebei zelf kiest.

Waarom moet ik met mijn DigiD inloggen op de restafvalteller?

Het gaat hier om belastinggegevens waar de RAD en het SVHW zorgvuldig mee om moeten gaan. Met uw DigiD kunt u op een veilige manier inloggen. 

Hoe kom ik aan een DigiD-code?

De DigiD-code kunt u aanvragen via www.digid.nl. Hiervoor heeft u onder andere uw burgerservicenummer nodig.

Hoe zit het met privacy en de veiligheid van de restafvalteller?

De beveiliging van de restafvalteller is geregeld via DigiD. Dit is een persoonlijke inlog door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. U gebruikt de DigiD om u te legitimeren via internet. Veel overheidsorganisaties en organisaties die taken voor de overheid uitvoeren, bieden diensten aan met DigiD.

 

De veiligheid wordt regelmatig getest door de overheid. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl.

Hoe moet ik de restafvalteller gebruiken?

Via www.svhw.nl kunt u met behulp van uw DigiD inloggen op uw persoonlijke pagina. Na het inloggen in ‘Mijn SVHW’ treft u links in het scherm een aantal opties aan. Naast de aanslagen en taxatieverslagen vindt u ook een link naar uw restafvalteller. 

Het lukt mij niet om in te loggen, kan de RAD mij vertellen wat er op de restafvalteller staat?

Nee, vanwege privacyoverwegingen kunnen wij het aantal aanbiedingen niet controleren via de restafvalteller. Het is wel mogelijk om bij ons een uitdraai van het aantal aanbiedingen op te vragen. Een uitdraai van het aantal aanbiedingen kunt u schriftelijk bij ons opvragen.

Ik kan mijn restafvalteller niet inzien. Hoe komt dat?

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom u niet kunt inloggen op de restafvalteller.

Allereerst kan het zijn dat u nog niet in het bezit bent van een DigiD account. Dit heeft u nodig om in te kunnen loggen op Mijn SVHW. Bij de vraag ''Hoe kom ik aan een DigiD-code?'' staat vermeld waar u terecht kunt. 

Het is ook mogelijk dat u niet geregistreerd staat als hoofdgebruiker. Alleen de hoofdgebruiker kan namelijk met zijn/haar DigiD inloggen op Mijn SVHW. Mochten deze redenen niet van toepassing zijn op uw situatie, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via 0186 57 25 86.

Ik ben het niet eens met het aantal registraties, wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met het aantal aanbiedingen dat geregistreerd is, neem dan contact op met de RAD via info@radhw.nl of 0186-572586

Klopt het dat ik twee aanslagen krijg voor mijn afvalstoffenheffing?

Het SVHW verstuurt in 2017 één rekening met daarop verschillende aanslagen voor o.a. de rioolheffing, onroerende zaakbelasting en het basis- en variabele tarief voor de afvalstoffenheffing. Ieder huishouden ontvangt begin 2017 twee aanslagen voor de afvalstoffenheffing. Eén aanslag betreft het variabele tarief van de afvalstoffenheffing over 2016, dus het aantal keren dat er restafval is aangeboden. De andere aanslag betreft het basistarief van de afvalstoffenheffing voor 2017.

Het bedrag op de aanslag voor de afvalstoffenheffing is anders dan op de restafvalteller.

Op de restafvalteller is alleen het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden te zien. Het basistarief voor het nieuwe jaar kunt u hier niet terugvinden, maar staat wel op het aanslagbiljet van 2017 en verder. 

Ik heb dit jaar mijn containerformaat omgewisseld. Hoe weet ik zeker dat het verbruik klopt?

De restafvalteller laat zien dat uw container is vervangen. In uw overzicht staan namelijk twee containers vermeld met verschillende chipnummers. Per container wordt het aantal aanbiedingen weergegeven. 

Ik zie verschillende containers in mijn overzicht, klopt dat?

Wanneer uw container of afvalpas  is vervangen, of wanneer de chip van een container gewisseld is, dan vindt u dit terug in het overzicht. Wanneer een container, afvalpas of chip kapot is gegaan, als vermist is opgegeven of anderszins onbruikbaar is geworden, zal deze vervangen worden door de RAD. De verschillende inzamelmiddelen met unieke chipnummers ziet u terug in uw overzicht. Heeft u vragen over het totaal overzicht dan kunt u contact opnemen met de RAD via info@radhw.nl of 0186-572586

Mijn oude woning is langere tijd onbewoond. Hoe voorkom ik misbruik van de container of afvalpas?

Wanneer uw oude woning langere tijd onbewoond blijft, kunt u contact opnemen met de RAD om de restafvalcontainer of afvalpas  te laten blokkeren voor gebruik. Op die manier voorkomt u dat u onterecht kosten moet betalen voor het aanbieden van restafval op uw oude adres. 

Ik heb kwijtschelding van het SVHW. Hoe wordt dit verrekend?

Het SVHW verleent jaarlijks achteraf de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Het totaalbedrag voor de afvalstoffenheffing over 2016 wordt tot een bedrag van maximaal € 182,- kwijtgescholden. Blijkt dat uw totale afvalstoffenheffing over 2016 hoger is, dan wordt het restbedrag bij u in rekening gebracht.

Op ons adres is de reductieregeling voor medisch afval van toepassing, hoe wordt dit verrekend?

Als uw aanvraag voor een reductieregeling in verband met medisch afval is goedgekeurd, vindt de verrekening achteraf plaats. De restafvalteller laat u wel het totaal aantal aanbiedingen zien. Uitgebreide informatie over de toepassing van de reductieregeling vindt u bij Medisch afval.