Home > Inwoners > Tarieven

Tarieven

 

Bij het tariefsysteem Goed Scheiden Loont bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen.

 

Eén basistarief van € 151,50 (voor het jaar 2020) per jaar voor zowel eenpersoonshuishoudens als meerpersoonshuishoudens.

Daarnaast wordt er een variabel tarief aan u doorberekend per keer dat u uw restafval aanbiedt.

De afrekening van het variabele tarief van voorgaande jaar ontvangt u jaarlijks in de maand februari.

 

De afvalstoffenheffing, zowel het basistarief als het variabele tarief, zal door SVHW worden geïnd. 

 

Voor het aanbieden van uw GFT, PMD, oud papier en het gebruik maken van de wijkcontainers voor textiel en glas wordt geen tarief in rekening gebracht.

 

Ook de Milieustraatpas met 6 toegangen van maximaal 1m3 afval per toegang blijft kosteloos.

Bij het aanbieden van fijn restafval op milieustraat wordt wel een tarief in rekening gebracht. Kijk voor de actuele tarieven bij tarieven.

Kijk voor meer informatie bij

Goed Scheiden Loont

of neem contact op via gsl@radhw.nl