Nieuws

Op deze pagina vindt u het actuele nieuws.
Daarnaast publiceren wij maandelijks op de laatste vrijdag van de maand het AFVALNIEUWS in 'Het Kompas' met daarin o.a. de inzameldagen van plastic verpakkingsafval.

Home > Nieuws > Vaststelling verordeningen afvalinzameling Hoeksche Waard

Vaststelling verordeningen afvalinzameling Hoeksche Waard

30 dec 2019
Logo rad pms

De gemeenteraad heeft op 17 december 2019 een aantal verordeningen voor de inzameling van huishoudelijk afval vastgesteld of bekrachtigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvalstoffenverordening (bekrachtigen)
Verordening afvalstoffenheffing (vaststellen)
Verordening gescheiden inzameling van oud papier (vaststellen)
Grondstoffenbeleidsplan (bekrachtigen)
Beleidsregel ondergrondse inzameling (bekrachtigen)

 

Het college van B&W besloot op 5 november 2019 een aantal procedures, uitvoeringsbesluiten en beleidsregels te bekrachtigen onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad de afvalstoffenverordening en het grondstoffenbeleidsplan bekrachtigt.
 

Met dit besluit van de gemeenteraad zijn deze ook bekrachtigd:
 

Procedure plaatsing ondergrondse afvalcontainers;
De Acceptatielijst milieustraat RAD 2019;
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hoeksche Waard;
Beleidsregel textielinzameling Hoeksche Waard;
Beleidsregel reductie medisch afval.
 

Met deze besluiten is de regelgeving en het beleid rondom afvalinzameling in de Hoeksche Waard vastgelegd.

De verordeningen en beleidsregels kunt u inzien via www.gemeentehw.nl of via Publicaties.

De rechtsgeldige publicaties van de verordeningen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Terug naar overzicht