Home > Over RAD > Algemeen

Algemeen

 

Als gevolg van de fusie van de gemeenten Binnenmaas, Oud-Beijerland, Korendijk, Strijen en Cromstrijen tot één gemeente Hoeksche Waard, is de gemeenschappelijke regeling regionale afvalstoffendienst RAD Hoeksche Waard per 1 januari 2019 omgezet tot RAD HW B.V.

 

De RAD HW B.V. heeft tot doel om in het belang van bescherming van het milieu en een doelmatig beheer werkzaam te zijn op het gebied van:

  • het uitvoeren van publieke taken in het afval- en grondstoffenbeheer in de ruimste zin, waaronder in ieder geval verstaan wordt: het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be-of verwerken, het verhandelen van afval en grondstoffen en het adviseren hierover;
  • de inzameling van bedrijfsafval en -grondstoffen, inclusief het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be-of verwerken, het verhandelen;
  • het uitvoeren van taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

 

De RAD maakt zich hard voor een transitie naar een circulaire economie.

Dit houdt in dat we langzaamaan overstappen naar een economie dat gericht is op het hergebruik van grondstoffen. Dit is nodig omdat grondstoffen schaarser en duurder worden. 

 

De visie van de RAD luidt dan ook: 

 

Wij gaan slim om met grondstoffen in een circulaire economie. De RAD wil de hoeveelheid restafval verminderen tot onder de 100 kg. restafval per inwoner in 2020. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen. Naast het realiseren van deze doelstellingen wil de RAD ook een bijdrage leveren aan het ontzorgen van haar partners. Dit doen we door samen te werken met en voor onze partners, om zo meerwaarde te leveren aan het integrale beheer van de leefomgeving.

 

 

 


Regionaal is de RAD specialist op het gebied van grondstoffenmanagement en partner in het beheer van een schone leefomgeving.