Home > Over RAD > Algemeen

Algemeen

 

De Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet op de Gemeenschappelijke Regeling, met als hoofdtaak het gescheiden inzamelen en laten verwerken van huishoudelijke - en bedrijfsafvalstoffen.

Verdere taken zijn:

  • Het exploiteren van een milieustraat
  • Het toezien op de naleving van de regels van de afvalstoffenverordening
  • Het verlenen van kwijtschelding
  • Het verlenen van oud-papier subsidies
  • Het geven van voorlichting aan inwoners en bedrijven
  • Het afvalbeheer in het algemeen (adviesfunctie)

 

De RAD maakt zich hard voor een transitie naar een circulaire economie.

Dit houdt in dat we langzaamaan overstappen naar een economie dat gericht is op het hergebruik van grondstoffen. Dit is nodig omdat grondstoffen schaarser en duurder worden. 

 

De visie van de RAD luidt dan ook: 

 

Wij gaan slim om met grondstoffen in een circulaire economie. De RAD wil de hoeveelheid restafval verminderen tot onder de 100 kg. restafval per inwoner in 2020. Hiermee dragen wij bij aan het realiseren van de Van Afval Naar Grondstof (VANG) doelstellingen. Naast het realiseren van deze doelstellingen wil de RAD ook een bijdrage leveren aan het ontzorgen van haar partners. Dit doen we door samen te werken met en voor onze partners, om zo meerwaarde te leveren aan het integrale beheer van de leefomgeving.

 

 

 


Regionaal is de RAD specialist op het gebied van grondstoffenmanagement en partner in het beheer van een schone leefomgeving.