Home > Over RAD > Vergaderdata

Vergaderdata

 

Het algemeen en dagelijks bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de deelnemende gemeenten. De belangrijkste taken van het bestuur zijn het vaststellen van de begroting, jaarrekening en tariefverordening en het bepalen van de algemene beleidsdoelstellingen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur die daarbij budgethouder is. De financiële middelen worden verkregen uit de Afvalstoffenheffing, het Reinigingsrecht en de opbrengsten van waardevolle componenten. De vergaderingen beginnen om 16.00 uur aan de Smidsweg 20a in Westmaas. De Algemene bestuurvergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. De besturenvergaderen zijn op de volgende data:

 

 

Dagelijks Bestuur

Algemeen bestuur

Maandag 12 maart 2018  
Maandag 16 april 2018  
  Maandag 7 mei 2018
Maandag 4 juni 2018  
  Maandag 2 juli 2018
Maandag 10 september 2018  
Maandag 19 november 2018  
  Maandag 3 december 2018