Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 11 december 2017

Stukken AB 11 december 2017

Op maandag 11 december a.s. om 16.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden. De agenda is als volgt:

 

1 Opening, vaststellen agenda
2 Notulen vergadering 26 juni 2017
3 Ingekomen stukken
4 Mededelingen
5 Begrotingswijziging 2018 (incl. tariefsverordeningen)
7 Grondstoffenbeleidsplan 2018 – 2022
8 Rondvraag
9 Sluiting

 

In de bijlage treft u de vergaderstukken aan.