Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 12 juli 2018

Stukken AB 12 juli 2018

Op donderdag 12 juli a.s. om 16.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden. De agenda is als volgt:


1. Opening, vaststellen agenda
2. Notulen vergadering2 juli 2018 (vaststellen)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Juridische omzetting RAD
6. Rondvraag
7. Sluiting

De vergaderstukken kunt u hieronder raadplegen.