Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 17 oktober 2018

Stukken AB 17 oktober 2018

Op woensdag 17 oktober a.s. om 09.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden. De agenda is als volgt:


1. Opening, vaststellen agenda
2. Notulen vergadering 2 oktober 2018 (vaststellen)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Controleprotocol 2018
6. Tarieven Afvalstoffenheffing 2019
7. Oud-papierinzameling
8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergaderstukken kunt u hieronder raadplegen.