Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 2 juli 2018

Stukken AB 2 juli 2018

Op maandag 2 juli a.s. om 16.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden. De agenda is als volgt:


1. Opening, vaststellen agenda
2. Notulen vergadering 7 mei 2018 (vaststellen)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Juridische omzetting RAD (presentatie IPR)
6. Liquiditeit en aantrekken geldleningen
7. Rondvraag
8. Sluiting

De vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.