Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 2 oktober 2018

Stukken AB 2 oktober 2018

Op dinsdag 2 oktober a.s. om 16.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden. De agenda is als volgt:


1. Opening, vaststellen agenda
2. Notulen vergadering 12 juli 2018 (vaststellen)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Juridische omzetting RAD
6. Rondvraag
7. Sluiting

De vergaderstukken kunt u hieronder raadplegen.