Home > Over RAD > Vergaderdata > Stukken AB 3 december 2018

Stukken AB 3 december 2018

Op maandag 3 december a.s. om 16.00 uur, zal in het kantoor van de RAD Hoeksche Waard, Smidsweg 20a te Westmaas, een openbare vergadering van het algemeen bestuur worden gehouden.

De agenda is als volgt:

  • Opening, vaststellen agenda
  • Notulen vergadering 17 oktober 2018
  • Ingekomen stukken
  • Mededelingen
  • Tweede begrotingswijziging GR RAD Hoeksche Waard
  • Juridische omzetting, begroting RAD HW B.V.
  • Afvalstoffenverordening
  • Rondvraag
  • Sluiting

De vergaderstukken kunt u hieronder raadplegen